16 11.2017

Poniżej znajduje się link do wersji elektronicznej monografii pt. HEALTH PROBLEMS IN UKRAINE AND POLAND (PL)

https://drive.google.com/file/d/1b81Xnx_qQfR_ybh1HgTr5eDWVLgoxGi9/view?usp=sharing

HEALTH PROBLEMS IN UKRAINE AND POLAND (PL) https://drive.google.com/file/d/1b81Xnx_qQfR_ybh1HgTr5eDWVLgoxGi9/view?usp=sharing