Regulamin

Regulamin kursu e-learningowego dla lekarzy stażystów

  1. Kurs ten jest kursem realizowanym w trybie e-learningowym, trwającym przez okres 11 kolejnych dni. Nie jest wymagany przyjazd do Rzeszowa na rozpoczęcie kursu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie, jest  zalogowanie się na stronie: www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl i wypełnienie formularza rejestrowego z podaniem wybranego terminu kursu i podstawowych danych osobowych. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza aplikująca osoba otrzyma zwrotnie, drogą mailową, link umożliwiający zalogowanie się w serwisie e-learningowym, co jest równoznaczne z "zapisaniem się na kurs". Następnie, po aktywacji przez administratora kursu, stanie się "uczestnikiem kursu" (o ewentualnym nieaktywowaniu zgłoszenia administrator informuje drogą mailową, podając powód). Uczestnik kursu, uzyska aktywny dostęp do materiałów szkoleniowych dopiero w dniu rozpoczęcia kursu. W kolejnym dniu kursu zostanie aktywowany dostęp do pytań testowych. 
  3. Uczestnik kursu, w trakcie jego trwania, powinien zapoznać się z całością materiału dydaktycznego, udostępnionego na platformie internetowej, oraz zaliczyć sprawdzian wiedzy z tego zakresu. Sprawdzian, ma formę elektronicznego testu jednokrotnego wyboru, prowadzonego on-line, który należy rozwiązać nie później jak do końca (godz. 24.00) ostatniego dnia kursu.
  4. Warunkiem zaliczenia kursu jest zaznaczenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w podanym limitowanym czasie (45 sek. na 1 odpowiedź). Uczestnik kursu ma prawo do 2 prób zaliczenia a w przypadku niespełnienia warunku zaliczenia, będzie zobligowany do zaliczenia poprawkowego. Wyniki zaliczenia będą pokazywane automatycznie bezpośrednio po każdej próbie. Pula pytań testowych będzie się automatycznie zmieniała.

Obowiązuje następująca skala ocen:

- poniżej 60% poprawnych odpowiedzi = 2 (ndst)

- 60-73% poprawnych odpowiedzi = 3 (dost);

- 74-87% poprawnych odpowiedzi = 4 (db);

- 88-100% poprawnych odpowiedzi = 5 (bdb).

5.  Prawa i obowiązki uczestników kursu:

a) uczestnik kursu  ma prawo:

- zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności zgodnie z programem nauczania i aktualnymi osiągnięciami naukowymi;

- uzyskać pełną informację dotyczącą organizacji szkolenia;

- korzystać z materiałów dydaktycznych udostępnionych na platformie e-learningowej;

- przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

- wyrażać opinię o organizacji szkolenia i programie nauczania;

- do ponownego  przystąpienia do zaliczenia jeżeli w pierwszym terminie wynik był niepomyślny lub wystąpiły problemy techniczne z łączami lub sprzętem;

b) uczestnik kursu ma obowiązek:

- przestrzegać regulaminu kursu  specjalizacyjnego, przedłożonego przez organizatora;

- zapoznać się z zakresem wiedzy będącym przedmiotem kształcenia;

- nie rozpowszechniania i nie wykorzystywania materiałów szkoleniowych udostępnionych na platformie e-learningowej, do innych celów aniżeli do nauki własnej;

- odebrać dokument potwierdzający ukończenia kursu w okresie do 1 miesiąca czasu od ukończenia kursu.

6.  Zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących zajęcia:

a) do zadań kadry prowadzącej zajęcia należy:

- współpraca z kierownikiem kursu przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych;

-zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych;

- właściwy dobór treści i zakresu wiadomości;

- przedstawienie  wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania;

b) wykładowcy maja prawo do:

- zgłaszania uwag dotyczących organizacji i przebiegu szkolenia;

- wyboru treści szkolenia w zakresie dopuszczonym przez ramowy program kształcenia i ustalonych z administratorem kursu oraz organizatorem kształcenia.

7. Ocena organizacji i przebiegu kursu będzie dokonywana na podstawie elektronicznej Ankiety ewaluacyjnej, wypełnianej przez uczestników kursu i przesyłanej do administratora kursu, z zachowaniem pełnej anonimowości.

8. Lekarz stażysta, który pomyślnie zaliczy kurs otrzyma stosowne potwierdzenie. 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.